Skip to main content
Deep South Watch
อัลกอริทึมของความแปรปรวนในความรุนแรง 15 ปีชายแดนใต้/ปาตานี
15 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ปี 2561
การเลือกตั้งคลุกข้าวยำ: ประชาธิปไตยที่ไม่เสรีสองเด้งในชายแดนใต้/ปาตานี
คนรุ่นใหม่ กาแฟ และองค์ความรู้: บันทึกภาคสนามจากอาเจะห์ในห้วงครบรอบ 13 ปีข้อตกลงสันติภาพ
ทบทวน “สันติสุข” และทำความรู้จัก “สันติภาพที่ไร้เสรี” ใต้เงาอำนาจนิยม
ทรัมป์และสีจิ้นผิง: อันตรายของสงครามการค้าโลก การแย่งชิงระบบเทคโนโลยีและ Big Data
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 3 (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)
ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี
Big Data เปลี่ยนโลก และกำลังพลิกโลกด้วย?
เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
DSW Database
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2564