Skip to main content

มุสลิมไทยไม่ได้ขาดคนรู้(อูลามะ) แต่เราขาดการจัดการองค์ความรู้ บทเรียนกรณี"ห้องเรียนเพศวิถี"

"...อิสลามไม่ได้แยกระหว่างทางโลกทางธรรม อิสลามไม่ได้แยกระหว่าง ร่ายกาย ภายนอก (Body) และ จิตวิญญาน ภายใน(Soul) อิสลามไม่ได้แยกระหว่าง church กับ state นั่นคือ ไม่ได้แยกอาณาจักรกับศาสนาจักร..." ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม 

 

อะไรคือดนตรี? ชวนคิด ชวนอ่านมุสลิมศึกษาแบบทวนกระแส

อะไรคือดนตรี? ชวนคิด ชวนอ่านมุสลิมศึกษาแบบทวนกระแส

ติรมีซี ยามา

คำถามที่ดูเหมือนจะง่าย แต่เรามักจะเจอทางตันเมื่อเราถามไปเรื่อยๆ ถึงประเด็นว่าอะไรคือดนตรี? เพราะเอาเข้าจริงดนตรีมันเป็นฟิตเราะห์ (ธรรมชาติ) ที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมด เครื่องดนตรีคือเครื่องมือถ่ายทอดศิลปะทางเสียงอย่างหนึ่ง เครื่องดนตรีหากเอามาตีมั่วๆ เล่นมั่วๆ มันก็คงไม่เกิดเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะ มันก็คงไม่ต่างจากการที่เราเอามือทุบกำแพงมั่วๆ แล้วเกิดเสียง หรือการปรบมือให้เกิดเสียง เสียงที่เป็นดนตรีคือเสียงที่เป็นจังหวะซึ่งมันอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องดนตรี

อิสลามกับสิทธิและสันติภาพชายแดนใต้

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสากล และเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงมาตลอดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ขณะเดียวกันการพยายามรักษาความมั่นคงของรัฐโดยใช้กฎหมายพิเศษ ในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ คุณอิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้นำเสนอความเชื่อมโยงกันของศาสนาอิสลาม สิทธิเสรีภาพ และสันติภาพชายแดนใต้ ผ่านเวทีเสวนาถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า สิทธิมนุษยชนว่าจะช่วยให้เ

ถ้าไม่อยู่ข้างเราก็อยู่ข้างมัน อารมณ์รักสุดขีด - เกลียดสุดขั้ว

อัล อัค เรียบเรียง

          การให้ความเห็นบางอย่างต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจทำให้คนๆ นั้นถูกกล่าวหา ว่าเป็นอีกฝ่ายได้ง่ายๆ ยกตัวอย่างนักวิชาการบางท่านต่อต้านอดีตผู้นำอิรัก เมื่อสิบกว่าปีก่อนก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนิยมอิหร่าน พอช่วงสงครามอ่าวรอบแรก ก็เป็นพวกสอูดียฺ พอมาสงครามอ่าวรอบสอง ก็เป็นพวกสนับสนุนชีอะฮฺและอเมริกา ทั้งที่การต่อต้านอดีตผู้นำท่านนี้อยู่ในประเด็นของการสังหารหมู่ผู้คน บริสุทธิ์ที่มีหลักฐานที่ชัดเจน

Subscribe to อิสลาม