ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ" รือเสาะ, นราธิวาส

WeWatch's picture

 ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ / โรงเรียนภัทรียาอนุบาล จ.นราธิวาส

################################

รายละเอียดงาน : "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ"

Thai