Skip to main content

‘ฮิวแมนไรต์วอทช์’ ย้อนรอยเหตุปะทะ ‘รพ.เจาะไอร้อง’ ผ่านกฎหมาย IHL

กว่าสามสัปดาห์ (13 มี.ค.2559) ภายหลังการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบยิงปะทะใส่ฐานปฏิบัติการร้อย ทพ.4816 กรมทหารพรานที่ 48 หมู่ 2 ต.จวบ อยู่ตรงข้ามกับ รพ.เจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และยังถือเป็นอีกหนึ่งใน 17 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันทั้งใน จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ซึ่งตรงกับวันสถาปนาแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือที่รู้จักกันในน

ข้อดีข้อหนึ่ง ของกรณีการบุก ร.พ. เจาะไอร้อง ที่หลายคนมองไม่เห็น

ทวีพร คุ้มเมธา
 
ข้อดีนั้นคือ แนวโน้มที่วิถีทางแบบประชาธิปไตยเริ่มเข้ามากำกับการใช้ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ในบทความนี้ พูดถึงวิธีการแบบประชาธิปไตย ไม่ได้พูดถึงระบอบประชาธิปไตย) 
 
ในขณะที่ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี หรือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นผู้แทนและต่อสู้เพื่อประชาชนชาวปาตานี แต่ทำไมประชาชนจำนวนมากไม่รู้สึกเช่นนั้น
 
Subscribe to กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ