Skip to main content

สำนักสื่อ Wartani ยกระดับการสื่อสารเปิดหลักสูตร 'นักผลิตสื่อสันติภาพชายแดนใต้'

       ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพยายามบอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพยายามการนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมของ ‘คนใน’ เพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

นักข่าวพลเมือง ปาเต๊ะทีวี:ห้องข่าวสันติภาพ

      “ปาเต๊ะ ทีวี  คือชื่อสถานีของห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้  ที่มีคนรุ่นใหม่จากหลายสาขาวิชา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบ และลงสื่อสื่อสารด้วยตนเองโดยสะท้อน ความหวัง อนาคตสันติภาพของสังคมชายแดนใต้ที่อยากเห็น 

เครือข่ายภาคประชาสังคมกับ 'ความหวังสันติภาพแดนใต้'

         กระบวนการพุดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ดำเนินมาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจากรัฐไทยเดินทางไปพูดคุยข้อตกลงในการหาทางออกของปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับกลุ่มผู้คิดต่างหรือบีอาร์เอ็น ที่ประเทศมาเลยเซีย
       จังหวะของการปรับเปลี่ยนการเมืองไทยในช่วงนี้ อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน “พูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้” แต่ด้านภาคประชาสังคมและคนในพื้นที่ ซึ่งขับเคลื่อนประเด็นนี้มาตลอดยังคงมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างต่อเนื่อง

นักข่าวพลเมือง : 5 ข้อเสนอจากผู้ร่วมชุมนุมและนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ถึงทางออกวิกฤตทางการเมืองไทย

         ข้อเสนอถึงทางออกทางการเมืองในเวลานี้ มีเสียงกลุ่มคนที่หลากหลายออกมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีความหวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาดีขึ้น ด้วยการกำหนดกติกาทางการเมืองใหม่บนหลักการและเหตุผล

       การออกมาทวงถามถึงประชาธิปไตยที่เป็นธรรมของกลุ่มประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆ ตามท้องถนน ในเวลานี้ เป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องหันกลับมาทบทวนถึงการเลือกตั้ง ที่เป็นแนวทางให้ได้มาซึ่งผู้แทนมาบริหารประเทศ

  

นักข่าวพลเมือง บทบาทสื่อกับสถานการณ์ทางการเมือง

      การนำเสนอข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชนในเวลานี้ นอกจากเราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้ว บทบาทของสื่อถือว่ายังมีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของการพูดคุยและข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การหาทางออกร่วมกัน
       สื่อทางเลือกชายแดนใต้ เป็นอีกรูปแบบการทำงาน ในสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยเปิดพื้นที่เสียงทางเลือกที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งให้ได้สื่อสาร จะมีส่วนสำคัญในการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง (ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ธค.56)

Subscribe to นักข่าวพลเมือง