Skip to main content

CSOs รุ่นใหม่ต้องมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ความขัดแย้ง

อิมรอน สาเหาะ
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
 

เวทีเสวนา CSOs รุ่นใหม่ในหลักสูตรโรงเรียนประชาธิปไตยของวิทยาลัยประชาชน มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน แนะทำงานชุมชนต้องมียุทธศาสตร์ อยากเห็นประชาสังคมรุ่นใหม่กล้าที่จะคิดแตกต่าง หาทางเลือกใหม่ๆ และไม่ใช้กำลัง ด้านเวทีเสวนาพลังคนหนุ่มสาวกับการขับเคลื่อนสังคมชี้คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ทักษะและทุ่มเท

บทบาทสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

บทบาทสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ[1]

The role of civil society council of southernmost provinces of Thailand in supporting peace building process

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ) [2]

บทบาทและอนาคตของประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาชายแดนใต้

อับดุลรอนิง สือแต
อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                                                             

 

สงขลา-สตูล: ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก - คำนำ

หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็น “คำนำ” ในหนังสือรวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่ชื่อว่า สงขลา-สตูล: ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก ที่เป็นการเผยให้เห็นข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ และพยายามตั้งคำถามว่าหายนะจะมาเยือนทั้งสองจังหวัดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรณีมาบตาพุดหรือไม่?