Skip to main content

การทหารไม่คืบ การเมืองถดถอย

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

 

สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ยังคงดำเนินไปตามปกติ ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความหวาดกลัวของคนในพื้นที่ และความชินชาของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่

สร้างจุดเปลี่ยนจากความรุนแรง

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

เหตุการณ์คาร์บอมบ์โรงแรมซีเอสปัตตานี เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา แม้รูปแบบวิธีการก่อเหตุจะมิใช่สิ่งใหม่ แต่เรื่องนี้อาจกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้

เอกภาพความเข้าใจปัญหา

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

 

          ชายแดนภาคใต้ ซึ่งความไม่สงบที่ก่อตัวมากว่า 4 ปี ยังมิอาจบรรเทาลงได้ ก็เพราะปัญหาหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันอยู่เสมอ นั่นคือความมีเอกภาพ

Subscribe to มูฮำมัดอายุบ ปาทาน