Skip to main content

ประมวลภาพพิธีสาบานตนแต่งตั้งผู้นำและรองผู้นำอาเจะห์คนใหม่

แปลและเรียบเรียงโดย
แซมซู แยะแยง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (ํํYouth for Peace and Development ,YDA)
 
             วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 55 ณ.ศาลากลางจังหวัดอาเจะห์ ได้มีจัดพิธีแต่งตั้งผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจะห์ โดยมี นายไซนี อับดุลเลาะห์(Zaini Abdullah) และ นายมูซากิร มานัฟ (Muzakir Manaf) เข้าสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯคนใหม่ ในงานดังกล่าวมี นายกามาวัน เฟาซี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อินโดนีเซีย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ไฟใต้หลังเลือกตั้ง (1): รัฐบาลใหม่กับ 3 ประเด็นใหญ่ใน ‘กระบวนการสันติภาพ’

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
 
 
          การเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นไปดูจะสำคัญโดดเด่นกว่าการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาหลายประการ เพราะในด้านหนึ่งมันเกิดขึ้นในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติชนิดที่สังคมการเมืองไทยไม่เคยประสบมาก่อน ผู้กำชัยชนะที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จึงถูกคาดหวังทั้งให้ทำและไม่ทำบางอย่างจากแทบทุกฝ่าย
 

ปกครองพิเศษ-ตรวจสอบงบประมาณนายกฯรับข้อเสนอดับไฟใต้

โดย ทีมข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ (เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 27 สิงหาคม 2553)

 

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่ไร้ทีท่าจะยุติคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัดประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภาซึ่งมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญเป็นประธาน ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือในหลายประเด็น

พล.ต.อ.สุนทร เปิดเผยว่าเป็นการเข้าพบเพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาล ซึ่งการใช้งบประมาณและกำลังพลเพื่อแก้ปัญหาจะต้องเห็นผลสัมฤทธิ์

2563 เปลี่ยนประเทศไทย: ปกครองตนเอง?

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

          "รายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย" ที่ออกอากาศทางทีวีไทยต่อเนื่องกัน 3 สัปดาห์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้อภิปรายกันในประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางที่รวมศูนย์อำนาจและข้อเสนอในการผ่องถ่ายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองโดยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และปัญหาเฉพาะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น "เขตวัฒนธรรมพิเศษ" ของกลุ่มชาติพันธุ์ "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ของเมืองชายแดนภาคเหนือ และที่สำคัญในกรณี "เขตปกครองพิเศษ" ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

นครปัตตานีหรือเขตบริหารพิเศษ :ความจริงจากพื้นที่ (3)

จรัญ มะลูลีม

           ดังนั้น สังคมไทยจำเป็นจะต้องคงไว้และยอมรับโดยดุษฎีในความแตกต่างดังกล่าวและจะต้องไม่พยายามที่จะทำการใดๆเพื่อขจัดความแตกต่างเหล่านี้ มิฉะนั้น แล้วจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมายโดยไม่จำเป็น

           อันที่จริงในอดีตที่ผ่านมาเคยมีผู้นำประเทศหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยพยายามที่จะขจัดความแตกต่างในเรื่องศาสนาวัฒนธรรม โดยใช้นโยบายผสมกลมกลืน หรือการผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยเข้าใจว่าเมื่อขจัดความแตกต่างออกไปแล้วปัญหาความขัดแย้งก็จะหมดไปหรือจะเบาบางลงแต่มันกลับมีผลในทางตรงกันข้าม คือ การต่อต้านจากประชาชน ดังนั้น จึงไม่มีที่ไหนกระทำได้สำเร็จ

มุมมุสลิม: นครปัตตานีหรือเขตบริหารพิเศษ :ความจริงจากพื้นที่ (2)

จรัญ มะลูลีม

 

ความหมายและขอบเขตของปัญหา (ต่อ)

          ความชัดเจนในเอกลักษณ์ทั้งสองประการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความสับสนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพอสมควรมีคนเป็นจำนวนมากปรารภว่าชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ไม่มีความรู้สึกเป็นไทยเท่าที่ควร จึงเกิดความพยายามในฝ่ายของรัฐที่จะส่งเสริมให้ชาวมุสลิมเหล่านี้มีความรู้สึกเป็นไทยแต่เราลืมไปว่า คำว่าไทยในความหมายที่ใช้อยู่ในขณะนี้มีสองความหมายด้วยกัน คือไทยในความหมายของสัญชาติ และไทยในความหมายของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

นครปัตตานีหรือเขตบริหารพิเศษ : ความจริงจากพื้นที่ (1)

จรัญ มะลูลีม

 

          แนวคิดการจัดตั้งนครปัตตานีมิได้มีความขัดแย้งกับนโยบายของรัฐว่าด้วยการจัดองค์การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด การจัดตั้งนครปัตตานีอาจถือได้ว่าเป็นการใช้การเมืองนำการทหาร โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อเป็นเครื่องมือดำเนินการเป็นด้านหลัก