Skip to main content

ภาพงานแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีบ้านโต๊ะชูด/ทุ่งยางแดง

ภาพบรรยากาศการแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์บ้านโต๊ะชูด อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปผลว่าผู้เสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการก่อความไม่สงบ และพลโท ปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน.และแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขออภัยและรับจะดำเนินการตามกฏหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ภาพโดย ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ (เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ DSP)

อ่านรายละเอียดคำแถลงและเนื้อหาข่าวได้ที่ >

ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านควรมีบทบาทอย่างไรในชายแดนใต้

เขียนโดย
แพทริค แบรอน
ผู้อำนวยการภูมิภาค โครงการความขัดแย้งและการพัฒนา มูลนิธิเอเชีย
 
แปลโดย
ศศิวรรณ จริงจิตร
สันติ นิลแดง
เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิเอเชีย
 

“ยิง ตาย จ่าย จบ” การเยียวยาที่ทำลายกระบวนการยุติธรรม

อาบีบุสตา ดอเลาะ  

การเยียวยาคือนโยบายหนึ่งที่รัฐใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรง แม้ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและจิตใจ ไม่อาจตีค่าแลกเป็นเงินหรือทรัพย์สินได้ กระนั้นการเยียวก็ยังมีความสำคัญที่จะชดเชยค่าเสียหายและเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสีย การคัดค้านโยบายเงินเยียวยาแบบหลังชนฝาคงไม่ถูกต้องนัก เพียงแต่ว่านอกจากการเยียวยาแล้ว รัฐต้องไม่ละเลยต่อการอำนวยความยุติธรรมในมิติอื่นร่วมด้วย

เราเป็นคน ความยุติธรรมเราก็ต้องการเหมือนกัน: ญาติเหยื่อปุโละปุโย

            หลังจากกระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปอย่างเงียบๆได้ปีครึ่ง บ่ายวันที่ 31 กค.ที่ผ่านมาศาลปัตตานีก็ได้ฤกษ์อ่านคำสั่งไต่สวนการตายกรณีที่เรียกกันว่า “สี่ศพปุโละปุโย”