Skip to main content

ชายแดนใต้/ปาตานี 2547-2564: ก้าวเข้าปีที่สิบเก้า สันติภาพจะเดินหน้าไปถึงไหนในปี 2565?

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

 

อัลกอริทึมของความแปรปรวนในความรุนแรง 15 ปีชายแดนใต้/ปาตานี

พิจารณาจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่ให้ดูว่าตลอดกว่า 15 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในสุดชายแดนภาคใต้แห่งนี้มีหน้าตาและแบบแผนอย่างไร? พร้อมเตือนว่าความแปรปรวนของเหตุการณ์นั่นบอกอะไรกับเราบ้าง?

การเลือกตั้งคลุกข้าวยำ: ประชาธิปไตยที่ไม่เสรีสองเด้งในชายแดนใต้/ปาตานี

แม้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั้นเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แต่สำหรับชายแดนใต้ การเลือกตั้งรอบนี้อาจมีความหมายพิเศษหลายเด้ง ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ชวนกลับมาเพ่งมองความพิเศษที่แตกต่างนี้อย่างจงใจและจริงจัง

คนรุ่นใหม่ กาแฟ และองค์ความรู้: บันทึกภาคสนามจากอาเจะห์ในห้วงครบรอบ 13 ปีข้อตกลงสันติภาพ

ระหว่างลงสนามวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ที่อาเจะห์ ‘ฟารีดา ปันจอร์’ และเพื่อนนักวิจัยเดินพบปะผู้คนมากมายในดินแดนที่เมื่อ 13 ปีที่แล้วมีการลงนามสันติภาพเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งจากการใช้อาวุธมาสู่เวทีการเมือง ความขัดแย้งและสึนามิเปิดโอกาสให้ผู้คนเติบโตขึ้นอย่างไร เชิญอ่าน

ทบทวน “สันติสุข” และทำความรู้จัก “สันติภาพที่ไร้เสรี” ใต้เงาอำนาจนิยม

เราจะทำความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง ‘รอมฎอน ปันจอร์’ พาเรากลับไปทบทวนความรู้ที่กำลังท้าทายแวดวงการวิจัยสันติภาพผ่านการอ่านบทความชิ้นหนึ่งที่เสนอ “แว่นตา” ที่ใช้มองการจัดการความขัดแย้งตามแบบวิถีอำนาจนิยม ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้กำลังกดปราบเพื่อสถาปนาสันติสุขเท่านั้น หากยังมุ่งสนใจความคิด พื้นที่ และเงินในกระเป๋าคุณ ๆ ด้วยเช่นกัน

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 3 (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)

 

 

การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 [PEACE SURVEY 3] จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

Big Data เปลี่ยนโลก และกำลังพลิกโลกด้วย?

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. ปัตตานี