Skip to main content

การเมืองนำประชาธิปัตย์ นโยบายดับไฟใต้ที่ไม่มีอะไรพิเศษ

มาร์ค แอสคิว
นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ยูเอ็นกับ กอ.รมน. และความเป็นจริงในสถานการณ์

ไชยยงค์ มณีพิลึก

       ตัวเลขคนตายจากการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บางวันสูงถึง 8 ศพ รวมทั้งเหตุซุ่มโจมตีและเหตุวางระเบิดที่มีเป้าหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งกลายเป็นสถานการณ์ “รายวัน” ที่ประชาชน และ “สื่อ” เกือบจะไม่ให้ความสำคัญไปแล้ว คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า เหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังดำรงอยู่อย่างเข้มข้นและยังดำเนินต่อไปอีกยาวนาน

ไฟใต้จะดับด้วย “น้ำ” หรือ “ชักฟืนออกจากเตา” ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องเลือก?

ไชยยงค์   มณีพิลึก

          แม้เวลาจะผ่านไปอีก 1 เดือน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนหา “ฆาตรกร” ที่ฆ่าหมู่ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอร์ปาแย ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ทั้งที่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ใหญ่ยิ่งกว่าการตายหมู่ 78 ศพ จากการชุมนุมที่หน้า สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส และใหญ่กว่าการตายหมู่ในมัสยิดกรือเซะ เพราะทั้ง 2 เหตุการณ์ มีคำตอบถึงที่มา ที่ไป ของเหตุการณ์ แต่สำหรับการฆ่าหมู่ที่มัสยิดอัลฟุรกอน กลับไม่มีคำตอบจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่ต้องการรู้มากที่สุด

รากเหง้าของปัญหายังไม่คลี่คลาย...คำตอบของสถานการณ์ไฟใต้ที่กลับมาคุโชนอีกครั้ง

ไชยยงค์ มณีพิลึก

          เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดูเหมือนจะลดจำนวนลง แต่กลับเกิดถี่ขึ้นและสร้างความสูญเสียมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.เป็นต้นมาซึ่ง “ครู” กลับมาเป็น “เหยื่อ” ของสถานการณ์อีกครั้ง โดยต้องสังเวยชีวิตไปถึง 4 ศพแล้ว ยังไม่นับรวมตำรวจ ทหาร อส. ทหารพราน ต้องมาตายและบาดเจ็บจากการถูกซุ่มโจมตีอีกจำนวนมาก ในขณะที่ประชาชนต้องตกเป็น “เหยื่อ” จาก “คารบอมบ์” ครั้งใหญ่ที่กลางอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส อีกหลายสิบคน

Subscribe to กอ.รมน.