Skip to main content

สัมภาษณ์ครั้งแรกของอุสตาสสุกรีแกนนำบีอาร์เอ็นในมาราปาตานี

#สัมภาษณ์ครั้งแรกของอุสตาสสุกรีแกนนำบีอาร์เอ็นในมาราปาตานี

อุสตาสสุกรี ฮารี หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝ่ายมาราปาตานี ซึ่งเป็นแกนนำ BRN ในมาราปาตานี ยืนยันว่าเป็นตัวจริงในโต๊ะพูดคุยกับรัฐไทย ซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และเชื่อมั่นในพระบารมีของรัชกาลที่ 10 จะแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

เมื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ อาสาจะเเก้ปัญหาใต้

 

เมื่อ ธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ อาสาจะเเก้ปัญหาใต้

 

อุสตาซ อับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์(อับดุลสุโก ดินอะ)

[email protected]

 

 

วลาดิเมียร์ ปูติน ศึกษา

 

 

วลาดิเมียร์ ปูติน ศึกษา

                                                                                                                                                   

ทวีศักดิ์  ปิ

 

 

หากติดตามสถานการณ์รอบโลก สิ่งที่มักจะได้ยินคือ สงคราม ความขัดแย้งและสันติภาพ ในรอบปีที่ผ่านนี้ รัสเซียถูกทำให้ชาวโลกหันมามองอีกครั้งด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆกรณี

คู่มือการมีส่วนร่วมของพลเมือง: บทเรียนจากยูเครนถึงไทยในกระแสตรวจจับคอรัปชั่น

คู่มือการมีส่วนร่วมของพลเมือง:

บทเรียนจากยูเครนถึงไทย[1] ในกระแสตรวจจับคอรัปชั่น

 

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์[2]

          “รัฐไม่เคยเห็นหัวเราเลย”

          “รัฐไม่เคยมาถามเราสักคำว่า เราต้องการอะไร”

Subscribe to