Skip to main content

"ชีวิตใหม่ของสาวน้อยอิลฮามและผองเพื่อน"

 

                                                "ชีวิตใหม่ของสาวน้อยอิลฮามและผองเพื่อน"

                                                                                                                               อิมรอน   โสะสัน

ปรากฏการณ์ "พี่โต" สังคมมุสลิมได้บทเรียนอะไร

 

ปรากฏการณ์ "พี่โต" สังคมมุสลิมได้บทเรียนอะไร

 

ผมได้รับข้อความจากมิตรสหายของผมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ “พี่โต” ซึ่งเขาเป็นมุสลิม และออกมาตั้งคำถามเพื่อให้ผมได้ขบคิดในนาม “มารดาของตนเอง” เป็น “คนต่างศาสนิกและเลือกที่จะเข้ารับอิสลาม”

คำพูดดังกล่าวของพี่โต ทำร้ายความรู้สึกของตนเอง เป็นอย่างยิ่ง

มิตรสหายของผม บอกว่า เมื่อดูคลิปดังกล่าวรู้สึกเหมือนตัวเองและมารดาโดนกระแทรกอย่างรุนแรงใต้นิยามของการ “เผยแพร่ศาสนาแบบสุดโต่ง”

“การลงทุนทางสังคม”….ประสบการณ์ทดลองนโยบายสาธารณะประเทศนิวซีแลนด์

                                                                                                           

                                                                                                             อิมรอน   โสะสัน 

ชื่นชม โต ซิลลี่ฟูล หลังออกมากล่าวขอโทษ

 

ชื่นชมโตหลังขอโทษ

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์(อับดุลสุโก ดินอะ)

หลังจากมีกระเเสวิจารณ์มากมายในโลกโซเซียลถึงการตอบคำถามเเละสัมภาษณ์สื่อของโต ซิลลี ฟูลส์ กรณึวิพาษก์การกราบไหว้รูปปั้นจนทำให้จุฬาราชมนตรีเเละนักวิชาการอิสลามออกมาเตือนการทำงานของโต

(โปรดดู

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ฯ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี

 

ประมวลภาพงานเสวนาสาธารณะหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ”

 

ประมวลภาพงานเสวนาสาธารณะหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ”

 

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอีหม่ามอัลนาวาวีย์ ตึกวิทยาลัยอิสลามศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

Subscribe to