Skip to main content

4 เงื่อนไขโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพากับภัยแทรกซ้อนใหม่ต่อสันติสุขชายแดนใต้

4 เงื่อนไขโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพากับภัยแทรกซ้อนใหม่ต่อสันติสุขชายแดนใต้

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ผศ.ศรีสมภพ ชี้คนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ยังไม่มีเงื่อนไขใช้ความรุนแรงขานรับ ISIS

ทีมข่าวพลเมืองภาคใต้ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ในประเด็นการขยายแนวคิดสุดโต่ง

ภาพบรรยากาศ เวทีคนไทยขอมือหน่อย เชิญ DSJ ร่วมพูดคุยการสื่อสารสันติภาพ

ประมวลภาพบรรยากาศเวทีภายในมหกรรม "คนไทยขอมือหน่อย" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2559 ณ รอบย่านราชประสงค์ และเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งวันสุดท้ายของงานมีการเชิญโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ "แนวคิดในการทำงานขับเคลื่อนการสื่อสารความรู้เพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี นายมูฮำหมัด ดือราแม บรรณาธิการ DSJ นายสะรอนี ดือเระ บรรณาธิการ DSJ และนายอิมรอน ซาเหาะ ผู้สื่อข่าว DSJ ร่วมกันนำเสนอประสบการณ์การสื่อสารสันติภาพจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 

12 ปี ชายแดนใต้กับการสื่อสารเพื่อสันติภาพ

การสื่อสารถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่จะหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ระหว่าง12 ปีความขัดแย้งชายแดนใต้ กับ 3 ปีของกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินมาถึงนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ได้สะท้อนมุมมองผู้ขับเคลื่อนและทำงานสันติภาพในพื้นที่

ชายแดนตะวันตกตึงเครียด พม่าเสริมทัพเข้ารัฐกะเหรี่ยงสวนทางสันติภาพ

"ชายแดนตะวันตกตึงเครียด พม่าเสริมทัพเข้ารัฐกะเหรี่ยง เล็งโจมตีกองพล 5 เคเอ็นยู สวนทางสัญญาสันติภาพ “พล.อ.บอจ่อแฮ”สั่งเตรียมพร้อม-ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา

ภาคประชาสังคม ประชาคมอาเซียน และสันติภาพ : โอกาสที่มากกว่าแค่คำว่า “ท้าทาย”

เขียนโดย ฟูอ๊าด (สุรชัย)  ไวยวรรณจิตร
ผู้บริหารโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา
นักศึกษาปริญญาเอก เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

แนะนำหนังสือภาษาไทย(5) : ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ และความรุนแรงซ่อนหาสังคมไทย

แนะนำโดย ซุกกรียะห์ บาเหะ
ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ
 
 
ชื่อหนังสือ : ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ
ผู้เขียน : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
Subscribe to สันติภาพ