Skip to main content

9 เดือนของปีที่ 9: ในสถานการณ์ความรุนแรงอันยอกย้อน กระบวนการสันติภาพปาตานียังคงก้าวเดินไปข้างหน้า

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 
ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังและเข้มข้นยิ่งขึ้น
 

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1433

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1433
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2555

เมื่อก้าวข้ามหนึ่งร้อยเดือนของสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้: เรากำลังจะไปทางไหน?

 
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี
 

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำเดือน มกราคม 2555

 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่างวันที่ 1-31มกราคม พ.ศ. 2555

โดย

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น. 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำเดือน ธันวาคม 2554

 
 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2554

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 

คนร้ายก่อเหตุความไม่สงบทั้งสิ้น 67 เหตุการณ์ โดยก่อเหตุยิงมากที่สุด 30 เหตุการณ์ รองลงมา เหตุลอบวางระเบิด จำนวน 25 เหตุการณ์และเหตุการณ์อื่นๆ อีก 12 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 41 ราย บาดเจ็บ 47 ราย

ข้อมูลสถิติจำแนกตามเหตุการณ์

Subscribe to สถิติความรุนแรง